Jak terapie probíhá

autor: | 22. 1. 2022

Co se bude dít, když přijdete na kraniosakrální ošetření?

Nedílnou součástí ošetření kraniosakrální biodynamikou je úvodní rozhovor. Během něj se společně pomalu usazujeme ujasňujeme si, kde se nacházíte a jaký je váš záměr pro dané ošetření. Zároveň si ujasníme, jaký je rámcový průběh terapie, podle jakých principů pracujeme a co můžete v rámci sezení očekávat. Potom se začneme ladit na vjemy, které jsou dostupné uvnitř těla. Obracíme pozornost k tzv. pociťovaným vjemům, tedy k fyzickým kvalitám, které jsou aktuálně dostupné ve vašem těle. Tím se pozornost našeho vědomí začíná pomalu orientovat dovnitř, k našemu tělu a mysl se díky tomu může začít zpomalovat  a usazovat. Téměř vždy je možné zakotvit se v těle v relativním pohodlí a najít v něm opěrný bod.   

Po usazení a základním prozkoumání dostupnosti fyzických vjemů se přesuneme k lehátku a najdeme pro vás pohodlí vleže. Doteky jsou většinou velmi jemné, nevyžaduje-li to situace a vaše potřeba jinak. Postupně se dostanete do stavu hlubokého uvolnění, ve kterém se propojuje celé tělo, zklidňuje mysl i emoční stavy. Pak většinou vyvstává proudění a práce životních sil, které jsou v biodynamice nazývány síly ,,Dechu života„.  Tyto síly neustále navozují v našem systému tu nejlepší možnou rovnováhu. Díky odevzdání se působení těchto sil, se můžeme spojit s hlubší moudrostí, která nás přesahuje ale zároveň propojuje. Cítíme, že jsme od ní vlastně ani nikdy nebyli doopravdy odděleni. Naší přirozeností je být ve spojení s tímto zdrojem. Během ošetření následujeme a podporujeme tyto síly v jejich působení. Skutečné zdraví je uvnitř nás a nikdy nebylo ztraceno. Bývá však skryto za otisky našich zkušeností a za našimi obranami, které nám pomáhají zvládat situace, které jsou pro nás příliš intenzivní.   Na této rovině dochází nejen k úlevě od obtíží, ale i k hlubšímu pochopení  jejich  příčin. Tato část většinou trvá přibližně 50 – 60 minut.

Na konci ošetření máme dostatek času na dobré dosednutí a dokončení všeho, co je potřeba. Můžeme zrekapitulovat procesy, které se odehrály a usadit je do kontextu vaší situace. Někdy je potřeba i vyjasnit některé věci a zodpovědět vzniklé otázky, tak aby se vše, co proběhlo mohlo dobře integrovat do vaší zkušenosti.

Kraniosakrální práce v těhotenství a v období okolo porodu

Těhotenství je velmi speciální období v životě ženy. Zároveň je to formující období pro miminko. Zážitky, kterými v tomto období projdeme, se vpisují do našeho systému a formují náš vztah k nám samotným, k druhým lidem i ke světu. Není to tak, že život v děloze je...

Výzkum účinnosti kraniosakrální biodynamiky v ČR

I. pilotní studie – Kraniosakrální biodynamika a problémy pohybového aparátu a nervové soustavy Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky provedla preklinickou studii Kraniosakrální biodynamika a problémy pohybového aparátu a nervové soustavy. Cílem studie...