Somatic Experiencing ®

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing®  / SE® 

Česky též somatické prožívání. Jedná se o terapeutický přístup, který pomáhá obnovit pocit bezpečí, vyrovnanosti a klidu. Léčí traumatické otisky v našem systému.

Oslovuje fyziologickou rovinu lidského systému. Vyvinul jej Dr. Peter Levine PhD.

Trauma je živoucím peklem.  Jeho rozřešení však může být božským darem.

Dr. Peter Levine PhD.

Kdo je Peter Levine?

Peter Levine je držitelem doktorátu v oboru lékařské biofyziky a psychologie. Vyvinul komplexní metodu práce s traumatem, mimo jiné na základě pozorování divokých zvířat. Pozoroval, jakým způsobem zvířata v divočině regulují svůj autonomní nervový systém. Zjistil, že u těchto zvířat nedochází k traumatizaci ve smyslu zadržené energie a nedokončených obranných reakcí, jako je tomu u člověka a domestikovaných zvířat. Tělesnou reakci totiž u člověka blokuje intelekt a vyšší nervové funkce, které tím znemožňují přirozenou regulaci na instinktivní úrovni v tzv. plazím mozku.

V jeho pojetí je trauma fyziologická reakce na jednotlivou nebo opakovanou přehlcující situaci. Trauma ovšem nespočívá v události samotné, ale v reakci našeho systému na ni. Reakce záleží na odolnosti člověka, která je daná zejména prostředím ve kterém člověk vyrůstal a ve kterém se aktuálně nachází.

Peter Levine
Léčba traumatu
Zuzana Kozáková

Jak terapie probíhá?

Jedná se o verbální práci zaměřenou primárně na vnímání pociťovaných vjemů. Obrácením pozornosti k tělesnému prožívání a jeho zkoumání v bezpečném prostředí umožňuje, aby se na fyziologické rovině začal odvíjet proces, který vede k uvolnění zadržené energie, emocí a distribuci životní potence na místa, která byla odpojená a stažená. 

Důležitou součástí této práce je prozkoumávání a obnova zdravých přirozených hranic, obnovení fungování zdravé agrese, přivedení emocí do naší vědomé pozornosti a postupné  zvyšování kapacity být přítomný s intenzivnějšími vjemy vnímanými z nitra. 

V SE® se pracuje i s dotekem, který je respektující a vyjednaný, tak aby poskytoval podporu. 

Co mi terapie přinese?

Dochází k obnovení pružnosti reakcí našeho autonomního nervového systému ve smyslu dostupnosti zklidnění, ale i živosti. Tento proces mění naše mentální nastavení, náš vztah k sobě samotným, k druhým lidem a světu.  

Jednotlivé části mozku, které byly prožitými traumaty od sebe izolovány se propojují a my cítíme větší celistvost, napojení na vnímání těla a životní pohodu v každodenních situacích.

Kdy mi tato metoda může pomoci?

Do určité míry je nějakým traumatem zasažen téměř každý z nás. Záleží ovšem na tom jak odolný systém máme. Jestliže traumatické symptomy výrazně omezují náš každodenní život, je jistě na místě s tím začít pracovat. To, že jste zasaženi traumatem můžete poznat i podle následujících symptomů:

  • velká míra stresu při každodenních situacích
  • nespavost a ztížená schopnost uklidnit se a odpočívat
  • časté bušení srdce a mělký dech
  • třes a slabost v končetinách
  • psychosomatické obtíže
  • časté a i přemisťující se bolesti
  • děsivé sny a noční můry
  • deprese, pocity bezmoci, syndrom vyhoření
  • úzkosti a panické ataky
  • pocity dezorientace  a disociace od tělesných vjemů
EmotionAid

Můj přístup

SE kombinuji s kraniosakrální prací. Tyto přístupy mají společné to, že pracují přímo s přirozenou životní silou a její schopností udržovat rovnováhu v živém organismu.

Oběma přístupům je společný respekt a neinvazivnost, které umožňují znovu obnovit pocit bezpečí, který vede k uvolnění a regulaci nervového systému.

Kraniu i SE je vlastní hluboká důvěra a pokora vůči působení životních sil.

Nejčastější otázky

Proč je důležité chodit na SE určitou dobu pravidelně?

V rámci SE pracujeme s nervovým systémem, který si potřebuje vytvořit určité nové návyky a získat vnitřní pocit stability a opory. K tomu je dobrá pravidelnost a stálost. 

Pracuje se v SE s dotekem?

Ano, součástí sezení může být i práce s dotekem terapeuta. Dotek je vždy respektující a vyjednaný.

Je možné mít terapie SE online?

Ano.