Ceník služeb

Somatic experincing

70 minut

1500 Kč

Kraniosakrální ošetření

70 – 80 minut

1500 Kč

Konzultace

60 minut

např. práce s dětmi, online sezení

1100 Kč

 

V konkrétních případech je možné domluvit individuální slevu. 

Storno poplatek

V případě zrušení termínu v době kratší než  24 hodin před domluveným termínem terapie si účtuji  storno poplatek ve výši 100%. Děkuji za to, že si vážíte mého času, stejně jako já vašeho. Děkuji za  pochopení.

 

Jak poznám, zda jsou pro mě tyto metody vhodné?

Terapie orientované na tělesné prožívání jsou vhodné při řešení akutních i chronických problémů. Jsou pro každého, kdo chce přijmout zodpovědnost za své fyzické i psychické zdraví, poznat sám sebe na hluboké úrovni a hledat skutečné příčiny svých potíží.
Máte dlouhodobé fyzické problémy a zdravotní vyšetření neukazují na jejich příčiny?
Metody, které praktikuji, působí na obnovení regulace tzv. autonomního nervového systému (ANS), který ovlivňuje v podstatě všechny orgánové soustavy našeho těla. Aktivovaný nervový systém se může projevovat kromě jiného i bolestmi a obtížemi, které se přesouvají v těle z místa na místo. Práce na tělesné úrovni obnoví možnost našeho ANS zdravě se regulovat a obtíže postupně vymizí. Tím pracujeme se skutečnou příčinou obtíží.
Necítíte se psychicky dobře, trpíte výkyvy nálad, podrážděností, nebo naopak častým útlumem?

Stav fyziologie našeho těla se intenzivně projevuje na naší psychické pohodě, chuti a schopnosti zvládat každodenní výzvy. Nastolení fyzické rovnováhy obnoví i naší psychickou vyrovnanost.

Docházíte dlouhodobě na psychoterapii, ale stále se necítíte úplně dobře?
Psychoterapie se většinou dotýká našich emocí a našeho myšlení, což je velice přínosné. Často to vede k  odhalení konfliktů, se kterými se potýkáme a niternému pochopení sebe sama. Změny ovšem nemusí vždy proniknout až na fyzickou úroveň, takže se cítíme pořád špatně, i když víme proč. Terapie, které propojují tělesnou úroveň s emocemi a myšlením mohou výborně podpořit práci, kterou jste na sobě udělali v rámci psychoterapie a přinést opravdovou úlevu od psychických i fyzických symptomů.
Jsou terapie vhodné po úrazu, operaci, nehodě?

Když zažijeme nějakou jednorázovou intenzivní událost, tyto metody mohou výrazně zlepšit návrat k našemu běžnému stavu, urychlit hojení a také předejít dlouhodobé traumatizaci, která by po zahlcujícím zážitku mohla nastat.