Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika

je jemná celostní metoda práce s lidským systémem, která podporuje přirozené samoléčivé síly klientova těla. Díky neinvazivnímu respektujícímu přístupu se klient může významně uklidnit na psychické i fyzické rovině. Záměrem sezení je obrátit pozornost k vrozenému zdraví a živosti.

Existuje překrásná, neznámá a nepochopitelná síla, která dává schopnost soukolím všech živých těl se pohybovat, kterou cítíme, ale nemůžeme pochopit.

Dr. Andrew Taylor Still

Zuzana Kozáková

Jak ošetření probíhá?

Součástí vašeho sezení bude krátký úvodní pohovor, ve kterém si společně vyjasníme váš záměr a principy a průběh terapie.

Během samotného sezení budete ležet v pohodlném oblečení pod dekou na lehátku. Po usazení se jemně dotýkám na různých částech těla, vždy s respektem k vašemu pohodlí a potřebám.

Díky bezpečí se váš autonomní nervový systém může uklidnit a postupně povolovat ostražitost a obranné mechanismy, které jsou potřeba, když se necítíme bezpečně. To pocítíte jako uvolnění svalového napětí, změkčování tkání a zklidňování rozvířené mysli. Při tomto druhu kraniosakrální práce, který nazýváme biodynamikou, pracujeme s plnou důvěrou k moudrosti těla. Životní síla vede proces léčení.

Kdy mi tato metoda může pomoci?

Kraniosakrální terapie má velmi širokou škálu působení. Může vám přinést podporu, když pociťujete:

  • bolesti pohybového systému (klouby, svaly, páteř) – akutní i chronické 
  • bolesti hlavy, tinitus
  • autoimunitní onemocnění
  • psychosomatické symptomy 
  • potíže související se stresem a nerovnováhou v autonomním nervovém systému – trávicí obtíže, nespavost, potíže se soustředěním, syndrom vyhoření  
  • psychické potíže – deprese, úzkosti, panické ataky 

Kraniosakrální terapie je výbornou podporou v těhotenství, přípravou k porodu a vhodným ošetřením ženy i miminka po porodu.

Co mi kraniosakrální ošetření přinese?

Sezení má velmi hluboký zklidňující efekt na fyzickou i psychickou rovinu. Zároveň při dlouhodobé práci řeší naše obtíže na úrovni jejich příčiny, uvolňuje staré energetické bloky v našem systému a významně zvyšuje náš každodenní pocit živosti a radosti ze života. Proměňuje naše nefunkční mentální vzorce, náš vztah k sobě samotným, ke druhým lidem i ke světu a životu.

Kraniosakrální biodynamika

Jaké jsou principy kraniosakrální práce?

Mezi základní principy patří celostní pohled na člověka, jakožto bytost s více navzájem neoddělitelnými rovinami. Kraniosakrální práce v sobě nese velkou pokoru vůči zázraku života a moudré inteligentní síle, která tento život působí. Impulzy v procesu léčení během ošetření přicházejí zevnitř z hluboké moudrosti této síly, která je označována jako Dech života. Skutečné léčení se děje tady a teď. Není při tom nutné znovu procházet těžkými zážitky naší historie, spíše jde o to je znovu vyjednat s doplněním potřebných zdrojů, jako je dostatek času, pozornosti a adekvátní podpory v podobě druhého člověka, který je tu pro nás vědomě přítomný.   

Jaký původ má kraniosakrální práce?

Tento přístup vychází ze zkušeností osteopatických lékařů na přelomu 19. a 20.století. Za samotného zakladatele je většinou považován Dr. W.G. Sutherland, který v rámci své osteopatické práce zjistil, že když v práci se svým pacientem méně intervenuje, může iniciativu převzít proces vyvstávající z klientova nitra. Ten je velmi přesný a respektuje možnosti toho, co je klient v dané chvíli schopen zpracovat. Na doktora Sutherlanda navazovalo mnoho dalších učitelů a praktikantů a kraniosakrální práce se do současné doby rozrostla do široké škály jednotlivých přístupů. které se liší zejména mírou intervence ze strany praktikanta. 

EmotionAid

Můj přístup

Já osobně se věnuji hodně jemným přístupům, které mají plnou důvěru v životní síly.

Moudrost těla může převzít kontrolu a pracovat na nalezení nové rovnováhy.

Jedná se o tzv. kraniosakrální biodynamiku a dotek přítomnosti.  

Nejčastější otázky

V jakém věku je kraniosakrální terapie vhodná?

Kraniosakrální ošetření je vhodné v jakémkoliv věku. Často miminka zažívají svá první ošetření už před porodem. 

Potřebuji s sebou na sezení něco speciálního?

Na své sezení s sebou nemusíte (kromě sebe) brát vůbec nic speciálního. Někdy může být vhodné přinést si pohodlné oblečení na převlečení.

Jak často je vhodné chodit na sezení?

Frekvence záleží hlavně na vašich potřebách a možnostech. Jedno sezení může přinést změnu, ale většinou je pro hlubší změnu vhodné zažít několik navazujících sezení.

Jak je to s ošetřeními malých dětí?

Ošetření jsou pro děti velmi vhodná, pomohou zpracovat zkušenosti záhy po jejich prožití. Často je potřeba pracovat na tématech dětí i s jejich rodiči. 

Kdy není sezení vhodné?

Kontraindikací jsou primárně akutní úrazy hlavy spojené s možnou frakturou lebečních kostí.